Dlaczego Poradnia Online?

Poradnia Online to nowoczesna platforma usługowa w dziedzinie poradnictwa i jest ona odpowiedzią opartą na badaniach ankietowych na zgłaszane potrzeby związane z trudnościami w osobistym kontakcie z ekspertami w biurze Together-Razem. Osoby sygnalizowały nam, że z uwagi na wykonywaną pracę nie są w stanie skorzystać z dostępnych usług w godzinach otwarcia biura. Podobny problem dotyczy osób, które mieszkaja po za Cork w regionach znacznie oddalonych od hrabstwa Cork, a takie osoby również zgłaszały nam konieczność rozwoju usług dostępnych online.